skip to Main Content
Farkost Layer Template (1)
New Project (1)

Daniel och Frej har varsin ingång i slöjden, där den ene stundtals är vanvördigt radikal är den andre snudd på ömsint frasfri i sitt görande. De tolkar det folkliga på olika vis, använder olika metod och verktyg, men jobbar mot en snarlik målpinne. Att effektivisera, rationalisera och trimma bort fett från görandet utan att tappa den mänskliga närvaron i tillblivelseprocessen. 

Över sommaren kommer Daniel och Frej ta sig an den fyrkantiga krympburken tillsammans. Vi har båda gjort ett par krympburkar vid det här laget, så vår självaste tanke är att vi ska slöjda på och bli riktigt varma i klädera och grotta ner oss i varandras metod  och process. Sådär någorlunda strukturerat moment för moment – sedan klura i grupp om våra respektive problem och resonera kring vad vi finner där nere i geggan.

Krympburkar är synnerligen tacksamma då processen är tämligen inramad och obeslöjad. Denna stramhet gör det ändå möjligt att tillsammans brottas med process, design och tankar kring hantverksproduktion på ett annat vis än med den, för exemplets skull, stundtals handlingsförlamande friheten i att tälja en sked.

Burkämnet måste formas, burken måste holkas ur, ett laggspår måste skäras, en botten måste i och ett lock måste på. Det finns bara så många vis en kan göra dessa moment på. Ännu tydligare blir detta om en väljer att göra burken fyrkantig och ytterligare begränsa och förtydliga. Vi har märkt att denna stramhet gör det möjligt att samtala på ett trivsamt och direkt vis om hur och varför, det var rent av ur dessa samtal som tankarna om projektet föddes.

Under arbetets gång kommer vi dokumentera, bjuda in i process och dela med oss av samtalet. Det blir snackisar, det blir videosnuttar, och vem vet; kanske nå mer digitalt och interaktivt. Slutligen till hösten kommer någon form av utställning genomföras, alltid en go slutkläm.

Jamen ni hör ju, vi har en utgångspunkt och en riktning, men vi får se vart de tar vägen, tesammans.

Projektet genomförs med projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.