skip to Main Content

En Farkost för Mönster och Yta #10

Efterdyningarna, Frej och jag håller låda om härom helgens krympburkssymposium, språkar kring vad som hänt med våra burkar under projektets gång och dividerar angående varandras övergripande estetik. Som slutkläm tänks det högt i grupp om burkrelaterade planer för framtiden, total trevlighet.

Projektet genomförs med projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.