skip to Main Content

En Farkost för Mönster och Yta #5

Mästerklipparn Lundberg presenterar del två av två från ett härom veckan-snack. Kroppsavsnittet skulle en kunna kalla det, Frej och jag resonerar kring den inneboende svårigheten i att hålla på med någonting som är så sköj och givande att en, utan att riktigt märker det, låter det bryta ner kroppen. Tills en märker det och det redan kan vara för sent för enkelt underhåll.

Om jag blickar bakåt kan jag se ett tema genomsyra de aktiviteter och intressen jag valt att hänge mig åt. Fysiska aktiviteter som är tydliga och enkla att begripa sig på och med ett väldans högt tak för utveckling och förfining. Brottas med andra grabbar och tjejer, sparka på grabbar och tjejer, lyfta tunga bängliga föremål, fara runt på en liten planka och kasta mig utför trappor och upp på väggar, och sist i ledet slöjden. Aktiviteter som alla till olika grad nöter och bryter ner kroppen. Av någon outgrundlig anledning, fast inte riktigt, är detta någonting en inte riktigt pratar om i slöjdsammanhang utöver att stretcha en skvätt innan en drar igång.

Mina stora lärdomar på ämnet kommer från kampsporten, där syftet ändå är att lära sig skada en annan människa. För även om en är snäll mot sina träningskamrater, inte sparkar någon i huvudet fullt blås, släpper när denne klappar och så vidare, är det omöjligt att inte dra på sig skador när folk sliter i ens armar och kastar en i backen. Därmed blir en antingen snabbt väl bekant med sin kropp och de varningssignaler den skickar ut och lär sig hur en ska stärka, underhålla och inte minst värma upp den inför aktivitet, eller bara väldigt grinig, trasig och inte så lång i tanden i sammanhanget.

Jag får ofta höra att det jag sysslar med är fysiskt så jag måste vara i bra form bara av att hålla på och inte behöver träna som så, vilket stämmer till en viss grad och en viss punkt. Grundstyrka och envetenhet tar en bara så långt och ju äldre jag blir desto lägre blir grundstyrkan medan aktiviteterna då blir kämpigare och mer slitsamma. Jag lyfter, tänjer och står i för att kunna hålla på, målet är att vara starkare, spänstigare och tåligare än vad aktiviteten kräver för att klara av att jobba i en hög takt och tåla stressen det sätter på kroppen dag in och ut. 

Lyssna här nedan eller sök efter Frodvuxet varhelst du brukar lyssna på poddar.

Projektet genomförs med projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.