skip to Main Content

Frodvuxet Slöjdgalleri

Frodvuxet är ett samarbete mellan skedtäljaren Niklas Karlsson och svegsvarvaren Daniel Lundberg. Under sommaren tar samarbetet formen av ett vandrande slöjdgalleri, en slöjdturné rent av, där en stor bunt slöjdade föremål ställs ut tillsammans med tillblivelseprocessen bakom. Täljda skedar och svegsvarvade skålar. Föremålen är gjorda som en serie, men ska visa den variation som uppstår när saker görs för hand.

En nyckelpunkt är att vi kommer att närvara under hela ‘utställningstiden’ och undersöka som vad händer i mötet mellan kund och produkt när tillverkaren är på plats och skapar. Frodvuxet är svårdefinierat, en pop up-butik, en vandringsutställning som växer och utvecklas under tidens gång, en öppen verkstad där tillblivelseprocessen visas upp på ett transparent vis. Där ska finnas utrymme för skapandet & görandet att synas. 

Ingen regelrätt vernissage kommer äga rum då det inte är en regelrätt utställning, men i samband med utställningstillfällena kommer vi bjuda in besökare till en någotsånär uppstyrd visning. Där vi och våra gäster visar våra processer, pratar om vårt görande, härligheter och svårigheter vi stött på som slöjdare. Med detta hoppas vi öppna upp för samtal kring slöjden som näring, hantverksproduktion, och andra ämnen som ligger projektet och oss nära. 

Syftet är att visa våra produkter som de svårdefinierbara föremål de är; är de bruksföremål, är de konst? Vi har märkt att i den osäkerheten kan människor bli både överraskade och väldigt nyfikna. Vi ser att det finns nya sätt att exponera och sälja slöjd och vill utforska ett nytt sätt att åskådliggöra slöjdade föremål.

Slöjdturné, det hela låter väldigt konstlat och luddigt när en försöker sätta det i ord. Kardemumman är att jag och Niklas kommer tuta runt, ställa ut en stor drös av hans skedar och mina skålar i syftet att få dem sålda, jobba på plats med yxa och svarvkrok, sätta föremål och tillblivelseprocess i samma sammanhang och helt enkelt försöka hitta bättre sätt att sälja våra handgjorda bruksföremål.

Projektet genomförs med projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.