skip to Main Content

Frodvuxet Slöjdgalleri

Frodvuxet är ett samarbete mellan skedtäljaren Niklas Karlsson och svegsvarvaren Daniel Lundberg. Under sommaren tar samarbetet formen av ett vandrande slöjdgalleri där en stor bunt slöjdade föremål ställs ut tillsammans med tillblivelseprocessen bakom. Täljda skedar och svegsvarvade skålar. Föremålen är gjorda som en serie, men ska visa den variation som uppstår när saker görs för hand.

En nyckelpunkt är att vi kommer att närvara under hela ‘utställningstiden’ och undersöka som vad händer i mötet mellan kund och produkt när tillverkaren är på plats och skapar. Frodvuxet är svårdefinierat, en pop up-butik, en vandringsutställning som växer och utvecklas under tidens gång, en öppen verkstad där tillblivelseprocessen visas upp på ett transparent vis.

Ingen regelrätt vernissage kommer äga rum då det inte är en regelrätt utställning, men i samband med utställningstillfällena kommer vi bjuda in besökare i processen och öppnar upp för samtal kring slöjden som näring, hantverksproduktion,  och andra ämnen som ligger projektet och oss nära. Där ska finnas utrymme för skapandet att synas. 

Syftet är att visa våra produkter som de svårdefinierbara föremål de är; är de bruksföremål, är de konst? Vi har märkt att i den osäkerheten kan människor bli både överraskade och väldigt nyfikna. Vi ser att det finns nya sätt att exponera och sälja slöjd och vill utforska ett nytt sätt att åskådliggöra slöjdade föremål.

Projektet genomförs med projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor.